SDH Vícov

Oficiální stránky Sboru dobrovolných hasičů Vícov

Místo Datum Celkem družstev Naše umístění Čas Bodů do VCPV Výsledky Videa Fotky Ostatní
Loučany 22.5.2010 19 9 20:74 neřazeno zde
zde zde
Lipová 12.6.2010 24
6 18:76 10
zde
zde zde
Sychotín
19.6.2010
33
13
19:23
neřazeno
zde
zde zde
Čelechovice 3.7.2010 17 6 20:46 10 zde zde zde
Bílovice 17.7.2010 18 10 20:69 6 zde zde zde diplom
Dětkovice 24.7.2010 29 15 20:32 1 zde zde zde
Otaslavice
7.8.2010 17 14 31:48
2 zde zde zde
Krumsín 14.8.2010
18 3
17:93 15 zde zde
zde
Niva (noc)
21.8.2010 21 2 16:39
17 zde
zde
zde
Vícov
28.8.2010
17 7 20:46 9 zde zde
zde
Stražisko 4.9.2010
21 9 21:11
9
zde zde
zde
Dětkovice - noc
4.9.2010
18 6 20:55
neřazeno zde
zde zde
Soběsuky 18.9.2010
25
5 16:19 11
zde zde
zde
diplom

Luunni © 2010